meest gemaakte fouten.

Veel gemaakte fouten

De nadruk ligt hierbij op fouten die te maken hebben met verkeerd denken, mede veroorzaakt door de spanning van het rijexamen. Het gaat dan om zaken die waarschijnlijk wel goed zijn aangeleerd, maar onder druk van het rijexamen toch anders en verkeerd worden uitgevoerd.

Kijkgedrag, gebruik je ogen.

Een groot deel van de examenkandidaten zakt op kijkgedrag. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen breed en ver vooruit waarnemen, op de juiste manier de spiegels gebruiken en kijkgedrag in specifieke situaties. Kijkgedrag is essentieel op het rijexamen.

Dit gaat vaak fout:

 • Overdreven kijken om goed aan de examinator te laten zien dat je kijkt.
 • Te nonchalant kijkgedrag.
 • Te gehaast door de spiegels vliegen en te weinig echt waarnemen.
 • Te kort voor de auto kijken en daardoor laat reageren op situaties.

Zo moet het wel:

 • Blijf voortdurend je blik veranderen zodat je een totaaloverzicht houdt.
 • Neem de tijd om goed in je spiegels te kijken en herhaal het kijken.
 • Overdrijf niet, als je goed waarneemt dan ziet de examinator dat ook wel.

Plaats op de weg, durf de ruimte die je hebt te gebruiken.

Een paar belangrijke misverstanden moeten uit de weg. De plaats op de weg hangt van meerdere factoren af. De regels die je uit het theorieboek hebt geleerd zijn een leidraad maar niet altijd heilig. Alle omstandigheden samen bepalen je keuze.

Dit gaat vaak fout:

 • Te dicht langs geparkeerde auto’s, obstakels of fietsers rijden.
 • Niet of onvoldoende voorsorteren.
 • Te ruime of te krappe bochten (soms door nonchalant sturen).
 • Te veel links blijven rijden bij tegenliggers op smalle wegen.

Zo moet het wel:

 • Neem voldoende ruimte bij het passeren van stilstaande objecten en bewegende verkeersdeelnemers. Ook als dat betekent dat je daarvoor (deels) op de andere weghelft moet komen. Zolang je je tegenliggers maar niet hindert.
 • Probeer niet koste wat kost binnen de lijnen te blijven als dat de veiligheid in gevaar brengt. Het is maar verf waar je overheen gaat.
 • Sorteer waar mogelijk duidelijk voor.
 • Probeer bochten netjes op je eigen weghelft te nemen.
 • Bij tegenliggers op smalle wegen is behalve je positie ook de snelheid erg belangrijk.

Ga zonodig bij het tegenkomen van ander verkeer wat langzamer rijden.

Snelheid, altijd aangepast aan de omstandigheden.

Dit is de hoofdregel: in principe rijdt je de maximaal toegestane snelheid zolang dat ook veilig kan. Dat betekent vlot met het verkeer meerijden, maar snelheid omlaag zodra de situatie erom vraagt. Veel kandidaten hebben moeite met het toepassen hiervan.

Dit gaat vaak fout:

 • Langzamer rijden dan nodig is, je houdt het verkeer ermee op en de examinator oordeelt dat je onzeker bent. Maar rij nooit harder dan vanwege de omstandigheden veilig en verantwoord is.
 • Te hard door bochten.
 • Te snel kruisingen naderen / oversteken.

Zo moet het wel:

 • Rij vlot met het verkeer mee en pas je snelheid op tijd aan de omstandigheden aan. De veiligheid heeft eigenlijk altijd voorrang. Zo kan het voorkomen dat je bijvoorbeeld een inhaalmanoeuvre het veiligst uitvoert als je even iets harder dan toegestaan rijdt.
 • Kijk ook door de bocht en pas op tijd je snelheid aan.
 • Dit moet je met je instructeur/trice bespreken, we kunnen wel zeggen dat je met de juiste snelheid moet naderen, maar dat is een kwestie van trainen.

Inhalen, of eigenlijk het achterwege blijven ervan.

Wat betreft het inhalen lijkt het nut nog lang niet tot alle examenkandidaten doorgedrongen te zijn. Toch wordt het een noodzakelijk gebeuren als je je aan de hoodregel van snelheid (zie hierboven) wilt houden. Immers, vlot meestromen met het verkeer en zoveel mogelijk de maximale snelheid rijden met in achtneming van de veiligheid.

Dit gaat vaak fout:

 • Met onvoldoende afstand inhalen (zie ook plaats op de weg).
 • Met onvoldoende snelheid inhalen.
 • Uit voorzichtigheid rechts blijven rijden terwijl het verkeer links veel vlotter rijdt (stel dat ik op de linkerstrook rij en de examinator wil opeens ergens rechtsaf).
 • Te laat voorbereiden.

Zo moet het wel:

 • Hou voldoende afstand bij het inhalen.
 • Een inhaalmanoeuvre moet vlot uitgevoerd worden. Durf dus snelheid te maken om dit na te leven. Ook als dat betekent dat je tijdelijk iets harder rijdt dan de limiet.
 • Durf keuzes te maken die de vlotheid ten goede komen. Rij je achter een vrachtwagen, gebruik dan de ruimtes (met name op wegen met meer rijstroken) om er voorbij te gaan. De examinator houdt daar rekening mee met zijn opdrachten. .
 • Kijk ver vooruit en begin op tijd met waarnemen.

Bijzondere verrichtingen, maar zo bijzonder nou ook weer niet.

Elke rit kent ze, ook als je boodschappen gaat doen. Je moet altijd wel een keer parkeren voor je boodschappen gaat doen. Maak het niet moeilijker dan nodig is en laat je gevoel ook een beetje meespelen.

Dit gaat vaak fout:

 • Te veel aandacht voor de auto en niet voor het verkeer.
 • Het ‘trucje’ lukt niet.
 • Te hoge snelheid.

Zo moet het wel:

 • Blijf altijd het verkeer in de gaten houden, niet alleen vooraf even kijken. Kijkgedrag is hier essentieel.
 • Veel oefeningen worden geleerd aan de hand van trucjes. Leer niet alleen op trucjes parkeren of keren, maar hou ook het geheel in de gaten. Dan kun je vaak ook gemakkelijker correcties aanbrengen, waardoor de oefening toch goed gaat.
 • Bij de meeste oefeningen is stapvoets al vlot genoeg.

De taal van de weg, begrijp jij ook, als je er open voor staat.

Het is belangrijk om tijdens het rijden behalve de borden en verkeerslichten ook pijlen en strepen op de weg en andere markeringen in de gaten te houden. Ze vertellen je heel veel over de situatie op dat moment of die komen gaat.

Dit gaat vaak fout:

 • Verkeerd voorsorteren bij meerdere rijstroken.
 • Per ongeluk rijstrook wisselen in bochten.
 • Verkeerd inschatten van bochten.

Zo moet het wel:

 • Kijk ook naar de rijstroken om je heen, vraag je af waar de auto naast je heen gaat / mag. Dat bepaalt voor jou vaak ook mede je koers. Let er bij het afslaan bijvoorbeeld op hoeveel rijstroken nog meer jouw kant op gaan. Bepaal daarmee ook je keuze van rijstrook.
 • Dit sluit aan bij het voorgaande. Bij meerdere rijstroken moet je altijd proberen om vlak voor, tijdens en na de bocht in de zelfde rijstrook te rijden. Ben je voor de bocht op de meest linker rijstrook gaan staan, dan is dat niet erg, maar volg de bocht dan ook op die rijstrook.
 • Niet alleen adviessnelheidsborden geven aan hoe hard je in bochten kunt rijden. Let ook op andere zaken als bochtschilden, remsporen en kijk eens wat verder door de bocht heen.

in- en uitvoegen, kwestie van mikken?

Hoort ook in een praktijkexamen thuis en is voor velen toch één van de lastiger dingen van het autorijden. Ook mensen die al jaren hun rijbewijs hebben vinden het soms nog lastig.

Dit gaat vaak fout:

 • Verkeerde snelheid.
 • Niet goed of onvoldoende kijkgedrag.
 • Snelheid bochten inschatten na uitvoegen.

Zo moet het wel:

 • Je kunt niet met een getal aangeven hoe hard je moet rijden als je gaat invoegen. Immers je moet je snelheid eerst en vooral aanpassen aan de omstandigheden.
 • Zorg dat je dus op tijd weet hoe de situatie is (vooruitkijken), rijdt het verkeer door of staat er file, is het druk of niet.
 • Invoegen lukt alleen goed als je doorlopend observeert. Dat begint al bij het naderen van de invoegstrook, dus zodra je zicht hebt op de doorgaande rijbaan. Dan al vorm je een beeld van het verkeer op die weg. Blijf waarnemen in je spiegels en bepaal waar ruimte is om in te voegen.
 • Zorg dat je goed de bocht doorkijkt en pas geleidelijk je snelheid aan.

 

Rijstrook wisselen, soms moet je keuzes maken.

Met name in druk verkeer best lastig, maar er zijn manieren.

Dit gaat vaak fout:

 • Niet goed of onvoldoende kijkgedrag. Klassiek is het voorbeeld waar 2 auto’s tegelijk naar de zelfde rijstrook willen. Alleen door goed blijven kijken kan dan een aanrijding worden voorkomen.
 • Onvoldoende ruimte benutten.
 • Onjuiste snelheid.
 • Onvoldoende communiceren met medeweggebruikers.

Zo moet het wel:

 • Bepaal rustig waar en wanneer je het beste kunt wisselen van rijstrook. Controleer ook vooral tijdens het wisselen van rijstrook wat het verkeer om je heen doet.
 • Probeer de ruimte op te zoeken en wacht niet te lang met je manoeuvre.
 • Alleen als je je snelheid goed aanpast aan het verkeer naast je kun je makkelijk invoegen.
 • Als het erg druk is, dan mag je met gebruik van je richtingaanwijzers laten zien wat je bedoelingen zijn. Wel altijd afwachten hoe het verkeer erop reageert, dus niet: “richting aan en gaan”.

Besluitvaardigheid, zeker zijn van je zaak.

Besluitvaardig word je niet met een paar tips, maar we vonden wel dat we het in dit rijtje moesten noemen. Feit is dat een bepaalde mate van besluitvaardigheid essentieel is om te kunnen slagen.

Hier dus geen tips, maar wel feiten. Besluitvaardigheid bereik je alleen door:

Voldoende beheersing over de auto te hebben. Je moet vertrouwen in jezelf hebben dat je de auto onder alle omstandigheden de baas bent.

Zo moet je bijvoorbeeld vlot kunnen wegrijden en een kruising oversteken zonder (angst voor) afslaan van de motor. Goed leren inschatten wat betreft afstanden en snelheden van ander verkeer. Alleen dan kun je juiste beslissingen nemen. Voldoende tijd nemen voor het waarnemen alvorens te beslissen. Dus voldoende lessen nemen om bovenstaande in de praktijk te oefenen.

Verkeersinzicht.

En toch is verkeersinzicht één van de belangrijkste eisen om goed door het verkeer te komen. Ook hier geldt dat je geen verkeersinzicht opbouwt met een paar tips. Verkeersinzicht is begrijpen wat je situatie is, wat het gaat worden, wat anderen willen gaan doen (vrachtwagen die moet lossen bijv.) en begrijpen wat het gedrag van een ander voor gevolgen heeft voor jou.

Verkeersinzicht betekent eigenlijk voorspellen. Het voorspellen van de situatie die gaat komen en daar op inspelen.

Verkeersinzicht heb je voor een deel zonder dat je ooit een meter hebt gereden.

De één meer dan de ander. Maar de rest leer je alleen maar met veel oefenen totdat verkeersinzicht een automatisme wordt.

Veel succes met je rijexamen! Check ook onze tien tips voor jouw rijexamen

$

Als je bij ons komt lessen krijg je les van een goed opgeleide instructeur of instructrice.

$

Wij geven les op een aangename en moderne wijze.

$

Wij doen dit door middel van de nieuwste technieken, veel geduld en persoonlijke aanpak.

$

Wij werken met een overzichtelijk instructieboek waarin alle examenonderdelen met uitleg staan vermeld.

$

Op instructiekaarten worden jouw vorderingen per les bijgehouden.

$

Verder werken wij met de nieuwste I-pads.

$

Dit alles zorgt ervoor dat jij goed voorbereid succesvol je rijexamen af gaat leggen.

$

Het is bij ons mogelijk om les te krijgen in de Engelse of Duitse taal.

$

Ook het theorie-examen kun je afleggen in een andere taal. Wij regelen dit voor je bij het CBR.

$

Betalen in termijnen.

Rijbewijs halen?

Wij zijn trots dat wij één van de beste, leukste en bekendste rijschool van Walcheren zijn. Rijschool Walcheren is als autorijschool actief in Middelburg, Vlissingen, Goes, Arnemuiden, Oost-Souburg en Walcheren.

Bij rijschool Walcheren ben je goedkoop uit omdat wij een van de hoogste slagingspercentages van Middelburg hebben.

Rijschool Walcheren

Bij ons haal je zeker je rijbewijs.

Rijschool Walcheren is een Fantastische Rijschool. Ik zou graag Jolanda en Rianne willen bedanken voor de goede begeleiding, duidelijke uitleg en vertrouwen. Ook al ben ik dan niet in 1x geslaagd ben ik toch super blij dat ik nu mijn rijbewijs heb. Alsnog super bedankt voor de lessen en helpen bij het verkrijgen van mijn rijbewijs. Rianne en Jolanda jullie zijn de beste rijinstructrices

Sven

Rijschool Walcheren is geweldig. Jolanda heeft mij zo goed geholpen! Ze is heel geduldig en heeft er echt voor gezorgd dat ik zonder zenuwen de auto in stap. Op een gegeven moment vond ik het autorijden zelfs leuk worden! Ze maakt je echt klaar om zelfstandig de weg op te kunnen. Ze geeft veel uitleg waardoor je het verkeer en alles wat daarbij komt kijken echt leert begrijpen. Auto rijden is zoveel meer dan alleen een auto leren besturen en zorgen dat alles veilig blijft. Ik rij nu zelfverzekerd rond in mijn eerste autootje en ben volop aan het genieten! Dankjewel Jolanda, je bent de beste!

Lola

Ontzettend goede rijschool. Carel is een rij-instructeur met veel ervaring en legt alles goed en duidelijk uit. Wanneer je een keer niet kunt of af moet zeggen dan regelen ze alles heel goed voor je. Dankzij hem heb ik mijn rijbewijs in 1x gehaald! Last but not least: zeker niet twijfelen om hier te gaan lessen! Gewoon doen en je hebt er geen spijt van 

Lois

R

Goedkoop of miskoop

Een verkeerde keuze kan leiden tot enorme teleurstellingen en een grote financiële deceptie.

Onze tips:

· Laat u goed informeren wat mogelijkheden en de niet mogelijkheden zijn bij de keuze van een rijschool.

· Bekijk de CBR-site (slagingspercentages), de reviews en recensies op de website van de desbetreffende rijschool.

· Laat u niet verleiden tot een pretpakket want GOEDKOOP IS DUURKOOP!

· Betaal liever niet je volgende lessen contant vooraf, zeker niet zonder factuur.

· Maak eerst een proefles, zodat je een indruk van de rijschool krijgt.

N

Zeer hoog slagingspercentage

N

Persoonlijke aanpak 1:1

N

Vanaf 16,5 jaar op rijles

N

Betalen in termijnen.

N

Theorie cursus met nieuwste apparatuur.

N

Nieuwe lesauto's

Geef je nog op vandaag. en haal snel je rijbewijs.

Snel, goed en veilig je rijbewijs halen en dan ook nog eens leuk en betaalbaar. Dat kan alleen maar Rijschool Walcheren zijn. Wacht niet langer en geef je op voor een geheel vrijblijvende intake.
Je krijgt advies op maat en kan kennis maken met onze rijschool.
Al meer dan 1200 leerlingen gingen jou voor!

 

Geef je opMeer info

VEEL GESTELDE VRAGEN

Mijn instructeur is afwezig, stoppen nu ook mijn lessen?

Nee, dat is het voordeel van 5 instructeurs. Bij langdurige uitval van een rijinstructeur vangen de collega’s de lessen op.

Is er een wachtlijst?

Ja, een beetje wel. Maar doordat we met 5 instructeurs werken is er een vlotte doorstroming binnen onze rijschool. Het is belangrijk om vroegtijdig in te schrijven. De leerlingen worden op volgorde van inschrijving aan het werk gezet.
Na ontvangst van het inschrijfformulier wordt er zo snel mogelijk contact opgenomen en zoveel mogelijk informatie verstrekt. Hierna gaan we afspraken maken.

Ik hoorde dat de rij-instructeur zijn geduld kwijt raakte en zijn leerling stevig aanpakte, is dat normaal?

Nee, dit is abnormaal en komt bij onze rijschool absoluut niet voor. Onze instructeurs zijn opgeleid en ervaren en weten hoe leerlingen op een positieve manier op te leiden en te bemoedigen. Lukt iets soms niet, geen zorg gewoon doortrainen totdat het wel lukt. Of: even laten bezinken en het de volgende keer weer oppakken.

Het klikt niet met mijn rij-instructeur, moet ik nu een andere rijschool zoeken?

Nee, wij vinden het heel belangrijk dat de lessen goed verlopen en tevreden leerlingen in het bezit van het rijbewijs de rijschool verlaten. Natuurlijk er kan altijd van instructeur gewisseld worden.

Krijg ik bij elke les een andere instructeur?

Nee, veel wisselen van instructeurs werkt nadelig op de ontwikkeling van de vaardigheden van de leerling. Elke leerling wordt ingedeeld bij een vaste instructeur. Het kan voorkomen tijdens o.a. ziekte en/of vakanties dat een andere instructeur tijdelijk de lessen overneemt, dit na overleg met de leerling.

Is het mogelijk om tussendoor een keer bij een andere instructeur te rijden?

Ja natuurlijk. Als een leerling graag een second opinion wil, dan staan alle instructeurs daarvoor klaar.

Als ik examen moet doen en de leswagen van mijn instructeur het laat afweten, of als er afgezegd wordt door ziekte, vakantie of schade aan de auto, gaat mijn examen dan niet door?

Het examen gaat altijd door want er staat altijd een reserveauto klaar!

Zijn uw rij-instructeurs op de hoogte van alle nieuwste veranderingen?

Ja, al onze rij-instructeurs zijn constant bijgeschoold en gecertificeerd volgens de wettelijke voorschriften voor rij-instructeurs. De instructeurs van Rijschool Walcheren lopen hierin zelfs voorop!

Is de rijles duurder in de avond en in het weekend?

Nee, onze tarieven zijn gelijk. Wel is het zo dat het verkeer in de avond en weekenden anders is dan overdag. Tijdens de wintermaanden is het al vroeg donker, waardoor het uitvoeren van bijzondere verichtingen wel wordt bemoeilijkt. 

Geef je vrijblijvend op

Maak uw keuze